Strategische consultancy

Meeting of Minds

In een Meeting of Minds (MoM) sessie maken wij snel inzichtelijk in welke mate er volwaardig leiderschap is op jouw relaties, business en de beleving. Wij tekenen vanuit welke mindset er keuzes worden gemaakt en brengen de kracht- en knelpunten in beeld. Er ontstaat een duidelijk beeld van drie speelvelden (organisatie, communicatie en gedrag) in de organisatie. Er wordt snel inzichtelijk wat het effect van de huidige strategie is en waar kansen liggen.

Wat levert een MoM sessie op?

De status quo van de organisatie in de vorm van:

Een duidelijk beeld van de balans tussen communicatie en operatie van de organisatie, wat ieders impliciete verwachtingen zijn en waar de “gaten” in de bedrijfsvoering zitten

Mogelijke stappen hoe er meer regie kan worden gevoerd

Een duidelijk beeld van huidige bewuste en onbewuste patronen

Een overzicht van de huidige strategische bouwstenen

Voor welke organisaties is een MoM sessie geschikt?

Een MoM sessie is geschikt voor organisaties waar het beleid nog niet als één geheel wordt ervaren. Er heerst binnen het bedrijf een bepaald gevoel, maar er is nog geen exacte verklaring. Er moeten belangrijke beleidsbeslissingen genomen worden, maar het blijft hangen in piekeren over verschillende scenario’s, een gevoel van onzekerheid of ontevredenheid. Het is lastig om vanuit eigen kracht directe invulling te geven.

Met welke mensen van mijn bedrijf kan ik een MoM sessie doen?

Een MoM sessie werkt het beste in een klein team van twee tot maximaal zes deelnemers die open staan voor ontwikkeling. Bij voorkeur is elke deelnemer betrokken vanuit een ander perspectief bij de organisatie.

Hoeveel tijd kost een MoM sessie?

Een MoM sessie bestaat uit een voorbereidend gesprek en een sessie van drie uur. 

Het vervolg van een MoM sessie

Een MoM sessie kan de start zijn van een traject waar zelf (of met ons samen) invulling gegeven wordt aan de vervolgstappen. 

Ervaringen

Wat anderen over een MoM sessie zeggen:

“Ik vond het een erg prettige en eenvoudige manier om naar onszelf en ons bedrijf te kijken.”

- Peter

“We weten nu veel beter wat we een klant te bieden hebben.”

- Salesmanager

“We hebben nu heel duidelijk in beeld wat ons van de volgende stap afhield.”

- Manager

“In één beeld helder waar mijn blindspots zitten!”

-

“We hadden allemaal net een ander beeld, het is heel fijn om te zien dat dit nu één is geworden.”

- HR-Manager

Interesse?