Case

ROC Twente

Hoe ontwikkelen we, als ROC, onderwijs dat flexibel inspeelt op de behoeftes van de student?

Aanleiding

Het ROC college voor Mens en Gezondheid wil inspelen op de veranderende omgeving en stelt zichzelf daarbij de vraag : Hoe stellen we in ons onderwijs de student echt centraal?

Onze aanpak

Het proces is gestart met een sprint waarin de onderwijsvisie van het college van Mens en Gezondheid is gevormd met de student als uitgangspunt. Op basis hiervan is een traject uitgevoerd waarbij met de onderwijsvisie als fundament verschillende sprints zijn uitgevoerd op diverse ontwikkel-thema’s waaronder het schrijven van nieuw onderwijs, het inzetten van modulair onderwijs en het vormen van het collegeplan. Binnen het traject is het werken in sprints als een “standaard manier van ontwikkelen” geïmplementeerd. Hierdoor kon ondanks Corona en een tussentijdse fusie met een ander college de voortgang geborgd worden. 

Resultaat

Samen met het ROC college voor Mens en Gezondheid hebben wij meer eenheid en verbinding tussen de organisatie en studenten gecreëerd en is er een proces geïmplementeerd waarbij onderwijsontwikkeling sneller , simpeler en gezamenlijker tot stand komt.